VVIK lezing door Rocco Cestola, IIAS 

Titel: Why the Shutting Down of the Meaning? Sphoṭa and Śabda in the Yogaśāstra of Patañjali
Tijd: 12 maart 2020, 16.00 uur
Plaats: Matthias de Vrieshof 3, 104
Borrel na afloop

Voor meer informatie, zie convocaat