Bestuur

De leden van het bestuur van de VVIK zijn

  • prof. dr. P.C. (Peter) Bisschop (voorzitter)
  • L. (Lucas) den Boer MA (penningmeester)
  • S. (Sanne) Dokter-Mersch MA (secretaris), e-mail
  • dr. A.A. (Anna) Ślączka

Lid worden?

Stuur een e-mail naar de secretaris.

 

Contributie

De contributie (€ 25,- per lopend kalenderjaar) kunt u overmaken naar het banknummer van de VVIK: NL84ABNA0451784308 (BIC: ABNANL2A) ten name van Vereniging Vrienden Instituut Kern te Leiden.

 

Privacyverklaring

De privacyverklaring van de VVIK kunt u hier vinden.