Fonds De Cock

 

De VVIK is de beheerder van het Fonds De Cock. Dit fonds, waarvan de officiёle naam ‘Dr. de Cock-fundatie’ luidt, werd mogelijk gemaakt door een legaat uit 1953 van Mevrouw Hermine de Cock-Boon. Zij was weduwe van dr. J.K. de Cock die in 1941 overleed. De bepalingen van het legaat zijn als volgt: ‘dat het legaat afzonderlijk moet worden beheerd onder den naam ‘Dr. de Cock-fundatie’, dat een/tiende der inkomsten jaarlijks bij het kapitaal moet worden gevoegd en dat ten hoogste negen/tienden der inkomsten volgens de inzichten van het bestuur mogen worden besteed ter bevordering van den wetenschappelijke arbeid van het Instituut’.

Studenten die een studiereis met een Indologisch doel willen maken, kunnen een reisbeurs aanvragen bij het Fonds de Cock. Maar ook andersoortige activiteiten ter ondersteuning van de studie kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Het bestuur van de VVIK beheert het fonds en behandelt de aanvragen voor subsidies. Zie de voorwaarden en procedure.